• Nordlandsbåtens form 

      Pedersen, Tore Bugge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
      I denne oppgaven har jeg beskrive Nordlandsbåtens form og utvikling ut fra tilvirkningsprosessene. Det er en utfordring å finne og bruke ord på Nordlandsbåtens form på en måte som gjør at jeg både blir forstått i dag, ...