Lærerliv : sett med nordiske studentøyne

DSpace/Manakin-arkiv

Lærerliv : sett med nordiske studentøyne

 

Tweet Del på Facebook
Tittel: Lærerliv : sett med nordiske studentøyne
Forfatter: Brekke, Mary; Bjarnadóttir, Ragnhildur; Søndenå, Kari; Nielsen, Pauli; Karlefors, Inger
Dato: mai-2008
Type: Book; Bok
Sammendrag: Hvordan oppleves lærerlivet av lærerstudenter ved slutten av første året som lærerstudent? Hovedinntrykket fra en undersøkelse blant lærerstudenter i fire nordiske land er at studentene, etter sin første praksisperiode, opplever disiplinproblematikk og tilpasset opplæring som de to største utfordringene. Problemene og utfordringene de møter i praksis oppleves som nære og personlige av de fleste av studentene. De ser ikke, på dette tidspunkt, tydelig for seg hvordan de skal kunne utvikle seg for å takle disiplinproblematikken. Derimot tror mange at lærerutdanninga skal kunne bidra til deres didaktiske kompetanse på området tilpasset opplæring. Denne publikasjonen viser resultat fra første fase i forskningsprosjektet Teacher Education Didactics in the North (TED). Artiklene presenterer ulike teoretiske perspektiver på det innsamla materialet, hvor det fokuseres på lærerstudenters syn på utfordringer i det fremtidige lærerliv. Generering av fruktbare begreper for forståelsen av studenters framtidige lærerliv er en hovedmålsetning med boka. Begrepene vil i sin tur bli viktige analyseredskaper i siste fase av TED-prosjektet. Målgruppe for boka er forskere og undervisere innenfor nordisk lærerutdanning.
Forlag: Eureka Forlag, Høgskolen i Tromsø
Serie: Eureka Forskningsserie, nr 1 (2008)
URI: http://hdl.handle.net/10037/3260


Tilhørende fil(er)

Filer Størrelse Format Vis
book.pdf 752.1Kb PDF Åpne

Følgende lisensfil er knyttet til denne innførselen:

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis full innførsel

Søk i Munin
Avansert søk

Bla i:

Statistikk

Hjelp