Metamorf utvikling av Skagen-eklogitt, Flakstadøy, Lofoten

DSpace/Manakin Repository

Metamorf utvikling av Skagen-eklogitt, Flakstadøy, Lofoten

 

Tweet Share on Facebook
Title: Metamorf utvikling av Skagen-eklogitt, Flakstadøy, Lofoten
Author: Bakkejord, Sandra Johansen
Date: May-2011
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Bergartsprøver fra Skagen på Flakstadøy, Lofoten er mikroskopert, analysert ved mikrosonde og gjort geotermobarometriske estimat på, alt for å kunne fortelle om den metamorfe utviklingen for bergartene. Resultatene forteller om en polymorf utviklingshistorie av de proterozoiske bergartene som Flakstadøy er bygd opp av. Flere eklogittforekomster er funnet på øyen, noe som ikke er så overraskende da øya består av over 20 % mafiske intrusjoner i form av gabbro, mangeritt, troktolitt, anortositt og noritt. Skagen området består mer eksakt av koronagabbro, paragneis, dioritt, retrograderte eklogitter og eklogitt. Det er klare bevis for at de retrograderte bergartene har vært eklogitter, da omfasitt er oppdaget i matriks og som poikiloblastisk korn i granat. De geotermobarometriske estimatene forteller om en maksimal eklogittfaciesparagenese ved metamorfe forhold på 25 ± 3,2 kbar og 660 ± 85 °C og et minimumforhold på ca. 14,5 ± 0,5 kbar 645 °C. Disse forholdene er tolket til å være gitt ved maksimal skorpetykkelse (skorpedybde på ca. 60 km) under subduksjonen for 480-430 Ma år siden, som er starten på dannelsen av kaledonidene. Ved et tidligere stadie og ved en laver skorpedybde ble de første granatene dannet i en koronatekstur. Granatkoronaer opptrer omkring olivin og ortopyroksen, samt plagioklas. Geotermobarometriske estimat gir et trykk på 18 ± 2,2 kbar og temperatur på 680 ± 100 °C for startdannelsen av koronateksturene. Eklogittforekomstene opptrer hovedsaklig i mafiske linser, duktile skjærsoner og i Al-rik protolitt. En retrogresjon etter eklogittfacies til høy amfibolittfacies er datert til 469-461 Ma (Corfu, 2004, 2007). Nedbrytning av omfasitt til symplektitt av diopsidisk klinopyroksen og feltspat er gitt et geotermobarometrisk estimat på 8 ± 0,5 kbar og 550 ± 100 °C. De fleste eklogittforekomstene er retrograderte eklogitter.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/3425


File(s) in this item

Files Size Format View Description
thesis.pdf 5.094Mb PDF View/Open en 115 sider pdf-fil, der siste sidetall er 106

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help