Det store mangfoldet : utfordringer i norskopplæring for voksne innvandrere : en kvalitativ undersøkelse om hvordan den voksne innvandreren opplever kommunens norskopplæringstilbud

DSpace/Manakin-arkiv

Det store mangfoldet : utfordringer i norskopplæring for voksne innvandrere : en kvalitativ undersøkelse om hvordan den voksne innvandreren opplever kommunens norskopplæringstilbud

 

Tweet Del på Facebook
Tittel: Det store mangfoldet : utfordringer i norskopplæring for voksne innvandrere : en kvalitativ undersøkelse om hvordan den voksne innvandreren opplever kommunens norskopplæringstilbud
Forfatter: Henriksen, Ragnhild Steien
Dato: 15-mai-2011
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Sammendrag: Undersøkelsen omfatter 10 deltakere i norskopplæring for voksne innvandrere på tre skoler, en stor byskole og to mindre distriktsskoler. Formålet med undersøkelsen var å få vite hvordan voksne innvandrere opplever kommunens norskopplæringstilbud, med særskilt fokus på hva som fungerer best for den voksne innvandreren som skal lære seg norsk, og hvilken organiseringsform som egner seg for voksnes andrespråkslæring. Informantene har fått spørsmål om norskopplæring generelt og voksenopplæringa spesielt, og de har uttalt seg om andragogiske prinsipper som selvstyring, voksnes erfaringsreservoar og indre motivasjon, og den gode voksenpedagogen. De empiriske funnene blir drøftet i lys av sentrale voksenpedagogiske teoretikere som Knowles, Illeris, m.fl. Undersøkelsen viser at det ikke nødvendigvis er de mest individuelt tilrettelagte opplæringsprogrammene som fungerer best for andrespråkslæring. Deltakerne har vel så stor nytte av kontakten, kommunikasjonen og den muntlige praktiseringen sammen med sine medelever. De store voksenopplæringene har derfor en fordel fordi de har et stort antall elever og kan dele inn i homogene grupper/klasser. For å lære norsk må man benytte seg av enhver anledning til språklæring, men det er læreren som er den viktigste hjelperen i læringsprosessen. Den gode voksenpedagogen er et godt menneske med sosiale evner som kan faget sitt, stiller krav og gir rom for humor og glede i undervisninga.
Forlag: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/3453


Tilhørende fil(er)

Filer Størrelse Format Vis
thesis.pdf 618.1Kb PDF Åpne

Følgende lisensfil er knyttet til denne innførselen:

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis full innførsel

Søk i Munin
Avansert søk

Bla i:

Statistikk

Hjelp