Det store mangfoldet : utfordringer i norskopplæring for voksne innvandrere : en kvalitativ undersøkelse om hvordan den voksne innvandreren opplever kommunens norskopplæringstilbud

DSpace/Manakin Repository

Det store mangfoldet : utfordringer i norskopplæring for voksne innvandrere : en kvalitativ undersøkelse om hvordan den voksne innvandreren opplever kommunens norskopplæringstilbud

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stølen, Gerd
dc.contributor.author Henriksen, Ragnhild Steien
dc.date.accessioned 2011-06-24T12:41:33Z
dc.date.available 2011-06-24T12:41:33Z
dc.date.issued 2011-05-15
dc.description.abstract Undersøkelsen omfatter 10 deltakere i norskopplæring for voksne innvandrere på tre skoler, en stor byskole og to mindre distriktsskoler. Formålet med undersøkelsen var å få vite hvordan voksne innvandrere opplever kommunens norskopplæringstilbud, med særskilt fokus på hva som fungerer best for den voksne innvandreren som skal lære seg norsk, og hvilken organiseringsform som egner seg for voksnes andrespråkslæring. Informantene har fått spørsmål om norskopplæring generelt og voksenopplæringa spesielt, og de har uttalt seg om andragogiske prinsipper som selvstyring, voksnes erfaringsreservoar og indre motivasjon, og den gode voksenpedagogen. De empiriske funnene blir drøftet i lys av sentrale voksenpedagogiske teoretikere som Knowles, Illeris, m.fl. Undersøkelsen viser at det ikke nødvendigvis er de mest individuelt tilrettelagte opplæringsprogrammene som fungerer best for andrespråkslæring. Deltakerne har vel så stor nytte av kontakten, kommunikasjonen og den muntlige praktiseringen sammen med sine medelever. De store voksenopplæringene har derfor en fordel fordi de har et stort antall elever og kan dele inn i homogene grupper/klasser. For å lære norsk må man benytte seg av enhver anledning til språklæring, men det er læreren som er den viktigste hjelperen i læringsprosessen. Den gode voksenpedagogen er et godt menneske med sosiale evner som kan faget sitt, stiller krav og gir rom for humor og glede i undervisninga.
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10037/3453
dc.identifier.urn URN:NBN:no-uit_munin_3174
dc.language.iso nob
dc.publisher Universitetet i Tromsø
dc.publisher University of Tromsø
dc.subject.courseID PED-6308
dc.subject VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289
dc.subject VDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289
dc.title Det store mangfoldet : utfordringer i norskopplæring for voksne innvandrere : en kvalitativ undersøkelse om hvordan den voksne innvandreren opplever kommunens norskopplæringstilbud
dc.type Master thesis
dc.type Mastergradsoppgave


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 618.1Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help