Eclampsia, maternal deaths, and hypertensive diseases of pregnancy and long term maternal health risk

DSpace/Manakin Repository

Eclampsia, maternal deaths, and hypertensive diseases of pregnancy and long term maternal health risk

 

Tweet Share on Facebook
Title: Eclampsia, maternal deaths, and hypertensive diseases of pregnancy and long term maternal health risk
Author: Andersgaard, Alice Beathe
Date: 10-Nov-2011
Type: Doctoral thesis; Doktorgradsavhandling
Abstract: Det er viktig å kartlegge og gjennomgå alvorlige hendelser i forbindelse med svangerskap og fødsel. I dette arbeidet er det satt fokus på to dramatiske komplikasjoner; kvinner som har svangerskapsforgiftning (preeklampsi) og får kramer (eklampsi) og kvinner som dør i forbindelse med svangerskap og fødsel. I samarbeid med kolleger i Norge, Danmark og Sverige gjennomførte vi en registrering av eklampsi tilfellene i Skandinavia i en to års periode (1998-2000), og fant en forekomst på 1/2000 fødsel. En gjennomgang av pasient journalene viste at 87% hadde symptomer som sterk panne hodepine og kvalme i forkant av anfallet. En del av kvinnene ble intervjuet om langtidseffekter og 51% rapporterte fortsatt plager 11 måneder etter anfallet. Flere studier har vist en sammenheng mellom høyt blodtrykk i svangerskapet eller preeklampsi og økt risiko for å utvikling av hjerte- og karlidelser senere i livet. Med utgangspunkt i Tromsøs kvinnelige befolkning i Tromsø-undersøkelsen (Tromsø IV) ønsket vi å undersøke dette. Studien viste at kvinnene som hadde hatt høyt blodtrykk i svangerskapet eller preeklampsi, oftere hadde en familiær belastning av hjerte- og karlidelser og flere utviklet hypertensjon enn kvinner uten disse komplikasjonene i svangerskapet. Kvinner som hadde hatt preeklampsi hadde også oftere forandringer i halskarene (plaque og fortykket intima-media i arteria carotis) som også er et utrykk for økt risiko for fremtidig slag og hjerte-og karsykdom. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til antall mødredødsfall i Norge. I perioden 1976-1995 døde 1 kvinne / 20.000 levende fødte barn i Norge av komplikasjoner direkte relatert til svangerskapet eller fødselen. En gjennomgang av forløpet forut for disse dødsfallene og de bakenforliggende årsaker og komplikasjoner i svangerskapet viste at hele 43% ikke ble behandlet etter anerkjente behandlingsmetoder og retningslinjer. Mange av kvinnene som fødte var forløst med keisersnitt (71%).
Description: The papers of this thesis are not available in Munin:
1. Andersgaard AB, Herbst A, Johansen M, Ivarsson A, Ingemarsson I, Langhoff-Roos J, Henriksen T, Straume B and Øian P.: 'Eclampsia in Scandinavia: incidence, substandard care, and potentially preventable cases', Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (2006) 85:929-36. Available at http://dx.doi.org/10.1080/00016340600607149
2. Andersgaard AB, Herbst A, Johansen M, Borgström A, Bille AG and Øian P.: 'Follow-Up Interviews after Eclampsia', Gynecologic and Obstetric Investigation (2009) 67:49-52. Available at http://dx.doi.org/10.1159/000161569
3. Andersgaard AB, Acharya G, Ellisiv Mathiesen, Stein Harald Johnsen, Straume B and Øian P.: 'Recurrence and long-term maternal health risks of hypertensive disorders of pregnancy: a population based study' (submitted paper)
4. Andersgaard AB, Langhoff-Roos J and Øian P.: 'Direct maternal deaths in Norway 1976-1995', Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (2008) 87:856-61. Available at http://dx.doi.org/10.1080/00016340802237067
Publisher: University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/3685


File(s) in this item

Files Size Format View Description
thesis.pdf 751.5Kb PDF View/Open Thesis introduction

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help