• Veiledning for nyansatte i barnevernet 

   Lauritzen, Camilla; Aas, Benedikte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-04)
   Myndighetene ønsker å innføre veiledet førsteår for nyansatte i barnevernet, med hensikt om å redusere frafall, samt å bidra til profesjonell utvikling av nyansatte. Dette prosjektet hadde som formål å undersøke hvor ...
  • Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning – hvorfor, hvordan og hva videre? 

   Lauritzen, Camilla; Nordstoga, Sigrid; Østby, Lene Gunhild; Broman, Åse; Haugs, Tone (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   Store belastninger, spesielt for nyansatte, er en kjent utfordring for barneverntjenesten. Svært mange ansatte velger å slutte i barnevernet, og dette er et problem for tjenestene som mister kompetanse og kontinuitet. For ...