• Veiledning for nyansatte i barnevernet 

      Lauritzen, Camilla; Aas, Benedikte (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-04)
      Myndighetene ønsker å innføre veiledet førsteår for nyansatte i barnevernet, med hensikt om å redusere frafall, samt å bidra til profesjonell utvikling av nyansatte. Dette prosjektet hadde som formål å undersøke hvor ...