En retrospektiv gjennomgang av pasienter behandlet for bløtvevssarkom i retroperineum og bekkenregion ved Universitetssykehuset i Tromsø i perioden 1984-2004

DSpace/Manakin Repository

En retrospektiv gjennomgang av pasienter behandlet for bløtvevssarkom i retroperineum og bekkenregion ved Universitetssykehuset i Tromsø i perioden 1984-2004

 

Tweet Share on Facebook
Title: En retrospektiv gjennomgang av pasienter behandlet for bløtvevssarkom i retroperineum og bekkenregion ved Universitetssykehuset i Tromsø i perioden 1984-2004
Author: Rye-Holmboe, Ina
Date: 31-Jan-2012
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Gjennomgang av behandlingsresultat hos pasienter behandlet for bløtvevssarkom i retroperitoneum og bekken i løpet av en tyveårsperiode. Metode: Journalgjennomgang i UNN-arkiv etter diagnosekodesøk på relevante diagnosekoder. Resultater: 34 pasienter med primær bløtvevssarkom i retroperitoneum/bekken behandlet ved UNN i perioden 1984-2004 ble identifisert og gjennomgått. Median alder var 55 år, 6 pasienter var <18 år. Smerte var det symptom som forekom hyppigst. Leiomyosarkom var hyppigst forekommende histologisk undergruppe. Hos pasientene <18 år var rhabdomyosarkom hyppigst forekommende histologiske gruppe. 19/28 (68 %) pasienter >18 år gjennomgikk radikal kirurgi, 58 % av disse fikk recidiv, enten lokalt eller som fjernmetastase, i løpet av 5 år. 1- og 5-årsoverlevelse var i hele utvalget hhv 68 % og 38 %. Blant de radikalt opererte >18 år var 1- og 5-årsoverlevelse hhv 84 % og 53 %. Konklusjon: Kirurgi representerer den viktigste behandlingen av bløtvevssarkom i retroperitoneum og bekken, og radikal kirurgi er det eneste som kan gi håp om kurasjon. Rollen til adjuvant strålebehandling av disse svulstene er fortsatt ikke klarlagt. Rhabdomyosarkom skiller seg fra de øvrige histologske undergruppen ved å være mer kjemosensitive. Selv etter optimal behandling, etter dagens standard, er forekomsten av recidiv høy og prognosen er dårlig.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/3990


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 479.1Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help