Now showing items 1-1 of 1

  • Påvisning av sekundærmetabolitter i marine bakterieisolater 

    Wedø, Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-14)
    Bioaktive forbindelser påvist hos marine invertebrater ses ofte å ha strukturelle likheter med bakterielle sekundærmetabolitter og antas derfor å være produsert av mikrobielle symbionter. Målet med oppgaven var å screene ...