Sangere i det himmelske Jerusalem : funksjonsanalyser av middelalderinventaret i Trondenes kirke.

DSpace/Manakin Repository

Sangere i det himmelske Jerusalem : funksjonsanalyser av middelalderinventaret i Trondenes kirke.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Liepe, Lena
dc.contributor.author Bergesen, Rognald Heiseldal
dc.date.accessioned 2012-06-21T08:58:11Z
dc.date.available 2012-06-21T08:58:11Z
dc.date.issued 2012-06-22
dc.description.abstract Middelalderkirken på Trondenes har et av de best bevarte kirkerom i Norden. Den ble drevet av et flertallig presteskap som sørget for døgnkontinuerlig liturgi. Steinkirken med sitt rikholdige inventar gir grunnlag for utprøving av nye tilnærminger til studiet av kirkekunst. Ph.D-avhandlingen stiller spørsmål om hvordan inventar og kirkerom på Trondenes fungerte i liturgien i perioden fra 1465 til reformasjonen. Basert på periodens liturgi og fromhetsliv i Europa og Nidaros, rekonstrueres konturer rundt tilsvarende praksis på Trondenes. Middelalderens allegoriske tilnærming til bibelen var sentral i forståelsen av periodens bilder. Kirkekunsten var prosessuell ved at den belyste forskjellige teologiske tema i ulike faser av liturgien. Kirkerommet på Trondenes var trolig til stor nytte for lokalbefolkningen. Man kunne få hjelp fra prestene og man kunne anvende kirkekunsten i andakter på egen hånd. Folk mottok nattverden minst en gang årlig, og kunne se brødet bli løftet opp til flere ganger daglig ettersom det var åtte altere i kirken. Det ble forrettet sjelemesser for avdøde i menigheten og votivmesser knyttet til andre lokale behov. Folk kunne få fratrekk fra tiden i skjærsilden ved bønner foran tre avlatsmotiv som fantes i alterskapene.
dc.description.doctoraltype ph.d.
dc.description.popularabstract Middelalderkirken på Trondenes har et av de best bevarte kirkerom i Norden. Den ble drevet av et flertallig presteskap som sørget for døgnkontinuerlig liturgi. Steinkirken med sitt rikholdige inventar gir grunnlag for utprøving av nye tilnærminger til studiet av kirkekunst. Ph.D-avhandlingen stiller spørsmål om hvordan inventar og kirkerom på Trondenes fungerte i liturgien i perioden fra 1465 til reformasjonen. Basert på periodens liturgi og fromhetsliv i Europa og Nidaros, rekonstrueres konturer rundt tilsvarende praksis på Trondenes. Middelalderens allegoriske tilnærming til bibelen var sentral i forståelsen av periodens bilder. Kirkekunsten var prosessuell ved at den belyste forskjellige teologiske tema i ulike faser av liturgien. Kirkerommet på Trondenes var trolig til stor nytte for lokalbefolkningen. Man kunne få hjelp fra prestene og man kunne anvende kirkekunsten i andakter på egen hånd. Folk mottok nattverden minst en gang årlig, og kunne se brødet bli løftet opp til flere ganger daglig ettersom det var åtte altere i kirken. Det ble forrettet sjelemesser for avdøde i menigheten og votivmesser knyttet til andre lokale behov. Folk kunne få fratrekk fra tiden i skjærsilden ved bønner foran tre avlatsmotiv som fantes i alterskapene.
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10037/4280
dc.identifier.urn URN:NBN:no-uit_munin_4006
dc.language.iso nob
dc.publisher Universitetet i Tromsø
dc.publisher University of Tromsø
dc.subject.courseID DOKTOR-001
dc.subject Middelalderkunsthistorie: 126
dc.subject Middelalderhistorie: 081
dc.subject Teologi 151
dc.subject Religionshistorie 153
dc.subject Kristendomskunnskap 152
dc.subject Nordisk kulturvitenskap 061
dc.subject Kulturhistorie 075
dc.subject Humaniora 000
dc.title Sangere i det himmelske Jerusalem : funksjonsanalyser av middelalderinventaret i Trondenes kirke.
dc.type Doctoral thesis
dc.type Doktorgradsavhandling


File(s) in this item

Files Size Format View Description
thesis.pdf 79.11Mb PDF View/Open Full thesis
thesis_reduced.pdf 3.482Mb PDF View/Open Full thesis - reduced size

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show simple item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help