Oppgjøret som forsvant? : norsk samepolitikk 1945-1963

DSpace/Manakin Repository

Oppgjøret som forsvant? : norsk samepolitikk 1945-1963

 

Tweet Share on Facebook
Title: Oppgjøret som forsvant? : norsk samepolitikk 1945-1963
Author: Larsen, Camilla Bakken
Date: May-2012
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Denne oppgaven handler om norsk samepolitikk i perioden fra 1945 til 1963. Hovedproblemstillingen for oppgaven har vært todelt: For det første å undersøke de holdningene norske myndigheter hadde til samene i perioden fra 1945 til 1963, og hvilke samepolitiske tiltak som ble planlagt og forsøkt gjennomført fra myndighetenes side. For det andre å kartlegge samiske holdninger til disse reformtiltak sentralmyndighetene hadde planer om. For å belyse disse problemstillingene har jeg gått gjennom relevant arkivmateriale fra Riksarkivet, Statsarkivet Tromsø og Samisk Arkiv, i tillegg til bruk av aviser og relevant forskningslitteratur. Oppgaven vil søke å analysere utviklingen i norsk samepolitikk i den første etterkrigsperiode, da myndighetene langt på vei var villige til å ta et grunnleggende oppgjør med fornorskningspolitikken, men hvor oppgjøret mislyktes på grunn av lokal motstand i Finnmark.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/4296


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 1.425Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help