Anestesisykepleieres bruk av klinisk blikk : og dokumentasjon av dette

DSpace/Manakin Repository

Anestesisykepleieres bruk av klinisk blikk : og dokumentasjon av dette

 

Tweet Share on Facebook
Title: Anestesisykepleieres bruk av klinisk blikk : og dokumentasjon av dette
Author: Thomassen, Sylvin Britt
Date: 15-May-2012
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i følgende tema: Klinisk blikk i utøvelsen av anestesisykepleie. Hvordan bruker anestesisykepleiere klinisk blikk i sitt arbeid? Hvordan påvirker dette de vurderinger de gjør og de avgjørelser de tar? Hvordan dokumenterer de eventuelt det kliniske blikket? Arbeidet tar utgangspunkt i et fokusgruppeintervju med fire anestesisykepleiere som har lang erfaring som anestesisykepleiere. Tema for fokusgruppeintervjuet er anestesisykepleiernes bruk av klinisk blikk og hvordan de dokumenterer dette. Klinisk blikk utgjør en vesentlig del av fagutøvelse, kvalitetssikring og kunnskapsutvikling i anestesisykepleiefaget. Anestesisykepleierne arbeider i en hverdag omgitt av stadig mer og mer avansert medisinsk teknisk overvåkningsapparatur. En betydelig komponent i faget vil bli svekket dersom teknologiske nyvinninger fortrenger klinisk blikk som en del av fagkunnskapen og utøvelsen. Anestesisykepleierne som deltok i min studie, beskrev bruk av klinisk blikk som en vesentlig del av deres fagutøvelse. De ga uttrykk for at anestesisykepleiernes bruk av klinisk blikk i kombinasjon med teknisk overvåkningsapparatur, var det som var den beste og tryggeste overvåkningen for pasienter i et anestesiforløp. Anestesisykepleierne dokumenterer sitt arbeid i en anestesijournal. Dette er et skjema med avkrysningsfelt, og lite rom for fritekst. Observasjoner, vurderinger og handlinger blir i liten grad dokumentert. Tekniske målinger, ofte tallverdier og tiltak, blir dokumentert i pasientens anestesijournal. Anestesisykepleierne dokumenterer ikke sine observasjoner, vurderinger og handlinger i pasientens sykepleiejournal. På bakgrunn av dette arbeidet er det min oppfatning at synliggjøring av bruk av klinisk blikk er viktig for å sette fokus på erfaringskunnskapens betydning i anestesisykepleien. Dokumentasjon av kliniske observasjoner er viktig for å utvikle faget og synliggjøre anestesisykepleiernes arbeid og ansvarsområde. Søkeord: anestesisykepleie, klinisk blikk, kliniske observasjoner, erfaringskunnskap, dokumentasjon
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/4341


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 2.062Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help