Omsorg på vilkår. Historien om Stavanger Arbeids- og Aldershjem.

DSpace/Manakin Repository

Omsorg på vilkår. Historien om Stavanger Arbeids- og Aldershjem.

 

Tweet Share on Facebook
Title: Omsorg på vilkår. Historien om Stavanger Arbeids- og Aldershjem.
Author: Midré, Georges
Date: 1988
Type: Research report; Forskningsrapport
Abstract: Boka er en institusjonssosiologisk studie av en anstalt i Stavanger kommune. Undersøkelsen bygger på protokoller og journaler fra anstalten, offentlige dokumenter, avisartikler og intervjuer med sentrale aktører. Undersøkelsens formål er å vise hvordan ulike prinsipper for behandling av sosial nød nedfeller seg i en konkret organisasjon. Det er særlig lagt vekt på å vise hvorledes "omsorg" og "kontroll" søkes kombinert i ett program for behandling av sosiale avvik. Et annet formål med studien er å gi en analyse av ulike betingelser for endringer i et sosialpolitisk tiltak. En av hovedkonklusjonene i det foreliggende arbeid er at de ideologiske grunntrekkene har vært de samme gjennom hele anstaltens eksistens, til tross for at det samtidig har skjedd store endringer på det sosialpolitiske området nasjonalt og internasjonalt. Gruppen av innsatte har samtidig endret seg betydelig over tid. Dette tyder på at anstalten har hatt stor evne til å ta fatt på nye kontrolloppgaver etter som definisjonen av problempanoramaet i samfunnet endret seg. Det samme program er benyttet til å behandle en rekke ulike samfunnsmessige avvik og nødstilstander. Slik framstår anstalten som både uforanderlig og fleksibel. Undersøkelsen avsluttes med å reise spørsmål om de funksjoner som ble ivaretatt av den anstalten som her er beskrevet, nå er overlatt andre og mer moderne sosial-politiske ordninger.
Description: Den elektroniske versjonen kan i detaljer avvike fra den originale, trykte boken.
Publisher: Universitetet i Tromsø
Series: Stensilserie A / Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø ; nr. 72
URI: http://hdl.handle.net/10037/518


File(s) in this item

Files Size Format View
report.pdf 2.872Mb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help