• Måling av plasmadrift i den øvre atmosfære over Ny-Ålesund, Svalbard. 

   Mikalsen, Egil Børge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1977-11)
   Oppgaven bygger på målinger av plasmadrift i den øvre atmosfære over Ny-Ålesund, Svalbard. Som målemetode er brukt "spaced receivers" metoden. I kap. 2 er satt opp modeller for solvind, magnetosfære og ionosfære og en ser ...
  • Naturvitenskapens grunnlag og begrensning. Seminarrapport 

   Thorvaldsen, Steinar (Research report; Forskningsrapport, 1979)
   Foredrag av Arthur E. Wilder-Smith og Udo Middelmann holdt ved NTH i 1979
  • Det historiske nordlys 

   Brekke, Asgeir; Egeland, Alf (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
   Nordlyset har vært omgitt av både mystikk og beundring. Det har inspirert kunstnere til betagende kunstverk og skremt andre til fortvilelse. Det er umulig å fastslå når den første beskrivelsen av nordlys har funnet sted. ...
  • Observatoriet i 80-årene 

   Trulsen, Jan (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
   På terskelen til en ny dekade er det naturlig å stille spørsmålet hva Observatoriets fremtidige rolle skal bli. Vil det fortsatt være behov for forskningsinnsats på Observatoriets tradisjonelle fagfelter, eller skal innsatsen ...
  • Nordlysets årsak 

   Leer, Egil (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
   Nordlys dannes av gass og strømmer ut fra sola. Denne solvinden stoppes av jordas magnetfelt, og energien i vinden fra sola overføres til negative og positive ladede partikler (elektroner og protoner) som skytes ned fra ...
  • Nordlys i verdensrommet 

   Havnes, Ove (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
   Vi vil ikke her gå inn i nordlyset som vi kjenner det fra jorden, men kort omtale andre steder i verdensrommet hvor vi har observert nordlyslignende fenomen eller hvor vi kan vente å finne beslektede fenomen.
  • Nordlys i atmosfæren 

   Harang, Ove (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
   Nordlyset er lys i atmosfæren som skyldes nedbør av energirike partikler - særlig elektroner, og de former og bevegelser vi ser i nordlyset skyldes variasjoner i denne atmosfæren. Når energirike elektroner nærmer seg jorden ...
  • Nordlysobservatoriet gjennom 50 år 

   Holt, Olav (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
   De mange forsøk på å beskrive og forklare nordlyset som en finner i eldre litteratur vitner om lange tradisjoner for denne forskningen i vårt land. Norge ble av mange oppfattet som "Nordlysets Fædreneland" som biskop ...
  • Radiobølgeforplantning i ionosfæren 

   Bratteng, Ove (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
   Atmosfæren er bygd opp av nitrogen og oksygen. Opp til 60-70 km er atmosfæren stort sett nøytral, alle atomer har like mye positiv som negativ ladning. Høyere oppe vil røntgenstråling og energirike partikler forårsake ...
  • Nordlysobservatoriet i dag 

   Solheim, Jan-Erik (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
   Da Det Norske Institutt for Kosmisk Fysikk ble del av Universitetet i Tromsø, opphørte Nordlysobservatoriet å eksistere som en formell enhet. Det som i dag omfattes av Nordlysobservatoriet, er dels en fortsettelse av den ...
  • Internasjonale forpliktelser 

   Brekke, Asgeir (Journal article; Tidsskriftartikkel, 1980)
   I forbindelse med at Nordlysobservatoriet har eksistert i 50 år kan det være på sin plass å spørre om det fortsatt er behov for virksomheten. Svaret er at observatoriet fyller en viktig oppgave i internasjonal forskning.
  • Fotoelektriske observasjonar av stjerneokkultasjonar ved måneranda 

   Høydalsvik, Stein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1980-01)
   Analyser av okkultasjonskurvene frå fotoelektriske observasjonar viser at ein stor del av dei observerte stjernene er dobbelstjerner. Okkultasjonsteknikken kan lett åtskilje stjerner som har ein vinkelavstand større enn ...
  • Cooperation through information interchange in StormCast 

   Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag (Research report; Forskningsrapport, 1990)
   This paper addresses the cooperation between different expert system modules in a networking environment. StormCast - a distributed artificial intelligence application for severe storm forecasting is used as a case to ...
  • A multiagent architecture for a distributed artificial intelligence application 

   Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag (Research report; Forskningsrapport, 1990)
   Artificial intelligence applications are normally complex, demanding much computing power. This paper presents the multiagent architecture of StormCast, a distributed artificial intelligence application for severe storm ...
  • Kompleksiteten til noen kryptologisk viktige algoritmer 

   Brattli, Tore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1990-04-04)
   Denne hovedfagsoppgaven har som mål å sammenligne teoretisk og praktisk kompleksitet til algoritmer som har stor kryptologisk betydning. Et av målene er å avsløre den skjulte konstanten bak O-notasjonen, slik at algoritmene ...
  • Til IBGs 20-års-jubileum 

   Labugt, Sylvia (Preprint; Manuskript, 1992)
  • Objekt-adapter og programmeringsgrensesnitt for ANSAware applikasjoner 

   Hanssen, Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1994)
   I denne hovedfagsavhandlinga undersøkes avbildningsmekanismer mellom ANSAware applikasjoner og en føderativ omgivelse. Dette gjøres innefor rammen av ODS-gruppas arbeid med samvirkende informasjonssystemer. For å få kunnskap ...
  • StormVideo - digital video in the field of meteorology 

   Nybø, Olav; Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag (Research report; Forskningsrapport, 1994-09)
   Visual observations constitute important input to different meteorological tasks. Previously, these observations were made by human observers and manually reported to the meteorologists. With the employment of video ...
  • 3D visualization of weather forecasts and topography 

   Skotnes, Harald; Hartvigsen, Gunnar; Johansen, Dag (Research report; Forskningsrapport, 1994-09)
   Advances in computing power and graphics have increased the use of graphics in weather forecasting. This includes 3D animation sequences and geographical information systems. The paper addresses the main problems and ...