• Algorismus i Hauksbok. En norrøn regnetekst fra 1300-tallet 

      Bekken, Otto B; Thorvaldsen, Steinar; Nielsen, Marit Aamodt (Research report; Forskningsrapport, 2010)
      Hauksbok er ett av de få middelalderhandskrifter der vi kjenne hovedhanda ved navn. På ett av bladene navngir skriveren seg som Haukr Erlendsson ( ? -1334). Så langt vi kan spore handskriftets historie tilbake i tida, har ...