• Lærerliv : sett med nordiske studentøyne 

      Bjarnadóttir, Ragnhildur; Brekke, Mary; Nielsen, Pauli; Søndenå, Kari; Karlefors, Inger (Book; Bok, 2008-05)
      Hvordan oppleves lærerlivet av lærerstudenter ved slutten av første året som lærerstudent? Hovedinntrykket fra en undersøkelse blant lærerstudenter i fire nordiske land er at studentene, etter sin første praksisperiode, ...