Now showing items 1-1 of 1

  • Lærerliv : sett med nordiske studentøyne 

    Brekke, Mary; Bjarnadóttir, Ragnhildur; Søndenå, Kari; Nielsen, Pauli; Karlefors, Inger (Book; Bok, 2008-05)
    Hvordan oppleves lærerlivet av lærerstudenter ved slutten av første året som lærerstudent? Hovedinntrykket fra en undersøkelse blant lærerstudenter i fire nordiske land er at studentene, etter sin første praksisperiode, ...