• Desentralisert lærerutdanning i nord : fra nødløsning til fullverdig alternativ 

   Brekke, Mary; Germeten, Sidsel; Jensen, Øyvind Bråstad; Jenssen, Øyvind; Sjøvoll, Jarle (Book; Bok, 2007)
   De gode resultatene av en sterkere vektlegging på en praksisorientert lærerutdanning representerer et betydelig utviklingspotensial for lærerutdanning generelt. Den desentraliserte utdanninga opplevdes som – og var – ...
  • Et barn av sin tid : Høgskolen i Tromsø 10 år 

   Brekke, Mary (Book; Bok, 2004)
   Høgskolen i Tromsø ønsker å markere at institusjonen fyller 10 år i 2004 ved å gi ut en jubileumsbok. Boka består av noe tekst og mye bilder. Bildene er hentet fra det store bildearkivet som Høgskolen i Tromsø etter ...
  • Lærerliv : sett med nordiske studentøyne 

   Bjarnadóttir, Ragnhildur; Brekke, Mary; Nielsen, Pauli; Søndenå, Kari; Karlefors, Inger (Book; Bok, 2008-05)
   Hvordan oppleves lærerlivet av lærerstudenter ved slutten av første året som lærerstudent? Hovedinntrykket fra en undersøkelse blant lærerstudenter i fire nordiske land er at studentene, etter sin første praksisperiode, ...