• Learning for Leadership 

   Halvorsen, Kjell Atle; Skrøvset, Siw; Irgens, Eirik J. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   How do participants in the National Leadership Education for School Principals conceptualize school leadership, and how has their participation in the program affected them as leaders? These are the questions analyzed ...
  • Skolevandring : et nytt verktøy for ledelse og læring 

   Skrøvset, Siw (Book; Bok, 2008-11)
   Ledelsesverktøyet Skolevandring er et relativt nytt konsept som mer eller mindre systematisk er tatt i bruk ved en del skoler i Norge. I boka beskrives og drøftes hvordan skolevandring ble drevet ved en grunnskole gjennom ...