• Skolevandring : et nytt verktøy for ledelse og læring 

      Skrøvset, Siw (Book; Bok, 2008-11)
      Ledelsesverktøyet Skolevandring er et relativt nytt konsept som mer eller mindre systematisk er tatt i bruk ved en del skoler i Norge. I boka beskrives og drøftes hvordan skolevandring ble drevet ved en grunnskole gjennom ...