• Arkeologiske spor etter fonnejakt på villrein. 

   Sommerseth, Ingrid (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2013)
   Funn av ei 1000 år gammel jaktpil ved Bønntuva i Tromsø vitner om gamle samiske jaktmåter som vi finner i fjellene i Troms og Finnmark. Villreinen ble skutt mens den sto på snøfonnene på varme sommerdager. I dag forsvinner ...
  • Arkeologiske undersøkelser i tilknytning til Mauken/Blåtind skytefelt 

   Arntzen, Johan Eilertsen (Research report; Forskningsrapport, 2014)
   Utravingene I tilknytning til Mauken/Blåtind skytefelt omfattet tolv boplasslokaliteter fordelt over ett ca. 500 dekar stort fjellområde. Totalt 14 unike ildstedsstrukturer ble undersøkt. Utgravingene tok sikte på å åpne ...
  • Avipoxviruses : infection biology and their use as vaccine vectors 

   Weli, Simon Chioma; Tryland, Morten (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2011)
   Avipoxviruses (APVs) belong to the Chordopoxvirinae subfamily of the Poxviridae family. APVs are distributed worldwide and cause disease in domestic, pet and wild birds of many species. APVs are transmitted by aerosols and ...
  • Barents Virtual University? : plans, problems and possibilities 

   Thorvaldsen, Steinar (Conference object; Konferansebidrag, 2001)
   The international introduction of Internet during the last 8-10 years has resulted in a reorganisation of the IT-sector. This change is overwhelming, to an extent only few experts could predict.Several influential policy ...
  • Båtfunn fra middelalderen i Fiskvågvatnet. 

   Wickler, Stephen (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2010)
   Rundt 1930 så guttungene Knut Rydning og Petter Borch Giæver noe de mente var vrakrester gjennom isen på to steder i Fiskvågvatnet. En rekke med spanter som tilhørte et større fartøy ble observert på vestsiden av vannet ...
  • Bergli på Tromsøya: Bosetting fra eldre steinalder og tidlig metalltid 

   Grydeland, Sven Erik; Arntzen, Johan Eilertsen (Research report; Forskningsrapport, 2014)
   Utgravningene på Bergli ble gjennomført i 2009 (Bergli 3) og 2010 (Bergli 1 og 2) og omfattet bosetting fra eldre steinalder til tidlig metalltid. Utgravningen av Bergli 1 og 2 resulterte i funn av 3180 slåtte steingjenstander ...
  • Betraktninger om middelalderens Vágar basert på undervannsarkeologiske kilder 

   Wickler, Stephen; Falck, Tori; Nymoen, Pål (Chapter; Bokkapittel, 2013)
   Vágar er først nevnt i det skriftlige kildematerialet som stedsnavn på slutten av 900-tallet, samt i sagatekstene med henvisning til viktige hendelser på stedet fra tidlig 1000-tall (Bjørgo 1982). Både skriftlige og ...
  • Biological introduction risks from shipping in a warming Arctic 

   Ware, Christopher; Berge, Jørgen; Jelmert, Anders; Olsen, Steffen M.; Pellisier, Loic; Wisz, Mary S; Kriticos, Darren J.; Semenov, Georgy; Kwasniewski, Sawomir; Alsos, Inger Greve (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-12-14)
   Several decades of research on invasive marine species have yielded a broad understanding of the nature of species invasion mechanisms and associated threats globally. However, this is not true of the Arctic, a region where ...
  • Birch (Betula, Betulacae) bark horns and similar instruments in Norway. 

   Alm, Torbjørn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-11-30)
   Wooden horns wrapped in coiled birch bark (Norwegian: lur) have a long history in Norway, dating back at least to the 7th century AD. By the Vikings, they were used for various signalling purposes, e.g. during battles. ...
  • Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla adults and chicks share the same diet in the southern Barents Sea 

   Thorvaldsen, Renate; Barrett, Robert T.; Pedersen, Torstein (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   The Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla population is declining throughout its North Atlantic range. In Norway, the species is classified as Endangered on the Norwegian Red List. Studies of diet are one important ...
  • Bosetning fra steinalder til jernalder på Eidet - Skålbunesprosjektet 2006-2007 

   Hole, Johan Terje; Arntzen, Johan Eilertsen; Grydeland, Sven Erik (Conference object; Konferansebidrag, 2007)
   Et større boplassområde ble funnet i forbindelse med Statens vegvesens ”Reguleringsplan Rv. 17 Tverlandshalvøya” i Bodø kommune, Nordland fylke. Funnene ligger midt i traseen for den nye riksvegen og utgravningene ble ...
  • Bybildet - På trofejakt med ishavsskuta 

   Aarekol, Lena (Chronicle; Kronikk, 2015-09-23)
  • Challenging Our View of Temporality 

   Ragazzi, Rossella (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014)
  • Characterization of 14 microsatellite markers for Silene acaulis (Caryophyllaceae) 

   Müller, Eike; Hlavackova, Iva; Svoen, Mildrid Elvik; Alsos, Inger Greve; Eidesen, Pernille Bronken (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015-09-08)
   Premise of the study: Fifty candidate microsatellite markers, generated using 454 shotgun sequencing, were tested for the widespread arctic/alpine herb Silene acaulis (Caryophyllaceae). Methods and Results: Fourteen out ...
  • Circumpolar Arctic vegetation: a hierarchic review and roadmap toward an internationally consistent approach to survey, archive and classify tundra plot data 

   Walker, D. A.; Daniels, F.J.A.; Alsos, Inger Greve; Bhatt, U S; Breen, A L; Buchhorn, M; Bultmann, H; Druckenmiller, L A; Edwards, M E; Ehrich, Dorothee; Epstein, Howard E.; Gould, W.A.; Ims, Rolf Anker; Meltofte, H; Raynolds, M. K.; Sibik, J; Talbot, SS; Webber, P. J. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-05-10)
   Satellite-derived remote-sensing products are providing a modern circumpolar perspective of Arctic vegetation and its changes, but this new view is dependent on a long heritage of ground-based observations in the Arctic. ...
  • Climate change, non-indigenous species and shipping: assessing the risk of species introduction to a high-Arctic archipelago 

   Ware, Christopher; Berge, Jørgen; Sundet, Jan Henry; Kirkpatrick, JB; Coutts, A.D.M.; Jelmert, Anders; Olsen, SM; Floerl, O; Wisz, Mary S.; Alsos, Inger Greve (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   Aim: Anticipated changes in the global ocean climate will affect the vulnerability of marine ecosystems to the negative effects of non-indigenous species (NIS). In the Arctic, there is a need to better characterize present ...
  • Climate-Driven Ichthyoplankton Drift Model Predicts Growth of Top Predator Young 

   Myksvoll, Mari Skuggedal; Erikstad, Kjell E.; Barrett, Robert T.; Sandvik, Hanno; Vikebø, Frode Bendiksen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-11-12)
   Climate variability influences seabird population dynamics in several ways including access to prey near colonies during the critical chick-rearing period. This study addresses breeding success in a Barents Sea colony of ...
  • Cross-sectional associations between prevalent vertebral fracture and pulmonary function. The sixth Tromso Study 

   Morseth, Bente; Melbye, Hasse; Waterloo, Svanhild Haugnes; Thomassen, Marte Renate; Risberg, Marijke Jongsma; Emaus, Nina (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013)
   Persons with vertebral fracture may have reduced pulmonary function, but this association has not been much studied. The aim of this cross-sectional study was therefore to examine the relationship between vertebral fracture ...
  • Čuđojoganjálbmi - en tidlig metalltidsboplass fra Indre Finnmark - med spor etter opphold i eldre steinalder. 

   Sommerseth, Ingrid (Research report; Forskningsrapport, 2014)
   Čuđojoganjálbmi ligger ved kommunegrensen til Kautokeino og Karasjok midt på Finnmarksvidda. Området ligger i en bred elvedal i den sørlige enden av vannet Vuottašjávri like ved riksvei 92, ca 320 m.o.h. Området er ...
  • Dárbašit go mii Sámi boazodoalu? 

   Bjørklund, Ivar (Chronicle; Kronikk, 2013)
   Sámi boazodoallu lea dál boahtán luoddaerrui – fárrolaga norgalaš eiseválddiiguin. Geainnu válljen lea das lea go áigumuššan bisuhit dan maŋemus sámi kulturguoddi ealáhuslági vai rihkkut álbmotrievtti geatnegasvuođaid, ...