Now showing items 580-580 of 580

  • Østrogenbehandling i overgangsalderen : å bruke eller ikke bruke? 

    Karlsen, Lise; Ølness, Ingrid Opheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-09-15)
    Vi har skrevet en oppgave hvor vi har gjort et litteraturstudie av hormonbehandling i overgangsalderen. Vi tok utgangspunkt i en problemstilling hvor vi ønsket å se på eventuelle fordeler ved bruk av hormontilskudd og ...