• Infeksjonsmarkører i diagnostikken av neonatal sepsis 

      Andreassen, Kristina Norheim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-09-14)
      Innledning: Neonatal sepsis defineres som det nyfødte barnets inflammatoriske respons på en alvorlig, systemisk bakteriell infeksjon. Neonatal sepsis forekommer hos 1-10 per 1000 levende fødte i Norge. Mange av symptomene ...