• Maggotterapi 

      Falch, Birgit Margrethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-09-15)
      Omhandler bruk av maggotterapi i behandlingen av behandlingsresistente sår og inflammerte sår.Gir en oversikt over maggotterapiens prinsipper,virkemåter og muligheter.