Now showing items 1-1 of 1

  • Tidsbruk i allmennpraksis 

    Gadgil, Maya Eikeland; Hana, Åshild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-09-15)
    Det eksisterer en bekymring, både blant leger og pasienter, for at konsultasjonstiden i allmennpraksis er for kort. Dette til tross for at flere pasienter enn tidligere er fornøyd med tiden de har hos legen etter innføringen ...