• "Man trenger jo både det objektive og det subjektive synspunkt" 

      Kjøsnes, Maria; Gamst, Fridunn Lid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-09-15)
      Bakgrunn: Videoevaluering er brukt innenfor mange yrker og studieretninger, deriblant i kommunikasjonsundervisningen for 4.års medisinstudenter ved Universitetet i Tromsø, hvor det benyttes videoopptak av konsultasjon ...