• Vold mot kvinner i hjemmet 

      Hagerupsen, Kristin Vik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-09-15)
      Oppgavens formål er å kartlegge forekomsten av vold mot kvinner i hjemmet i Harstad kommune. For å belyse temaet har jeg sammenlignet data mellom kvinner og menn, relatert data til ulike aldersgrupper, ulike ukedager, hvor ...