• Utredning med tanke på kardial embolikilde hos pasienter med hjerneinfarkt 

      Iversen, Sissel Rita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-09-15)
      Bakgrunn: Kardial emboli er en viktig årsak til hjerneinfarkt. Hensikten med denne studien var å kartlegge omfanget av kardial utredning hos sykehusinnlagte pasienter med førstegangs hjerneinfarkt. Metode og materiale: Aktuelle ...