Now showing items 1-1 of 1

  • Utredning med tanke på kardial embolikilde hos pasienter med hjerneinfarkt 

    Iversen, Sissel Rita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-09-15)
    Bakgrunn: Kardial emboli er en viktig årsak til hjerneinfarkt. Hensikten med denne studien var å kartlegge omfanget av kardial utredning hos sykehusinnlagte pasienter med førstegangs hjerneinfarkt. Metode og materiale: Aktuelle ...