• Brukertilfredshet i primærhelsetjenesten 

      Horvei, Lars Andreas; Johansen, Kjersti Lillian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-09-15)
      Bakgrunn: Pasienttilfredshet tillegges økende vekt i kvalitetsevaluering av helsetjenesten. Internkontroll, og herunder å ta hensyn til pasientenes tilbakemelding, er lovpålagt. Hensikten med vår studie var å måle ...