Now showing items 1-1 of 1

  • Brukertilfredshet i primærhelsetjenesten 

    Horvei, Lars Andreas; Johansen, Kjersti Lillian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-09-15)
    Bakgrunn: Pasienttilfredshet tillegges økende vekt i kvalitetsevaluering av helsetjenesten. Internkontroll, og herunder å ta hensyn til pasientenes tilbakemelding, er lovpålagt. Hensikten med vår studie var å måle ...