• Stentgraftbehandling av thorakal aortasjukdom 

      Helleland, Liva; Lien, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-09-15)
      Dei siste 10 åra har thorakale endograft vorte eit alternativ til open operasjon av thorakal aortasjukdom ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). I denne studia presenterast resultata frå desse 10 åra. Materiale og ...