• Deteksjon av HER2-reseptor ved tumor mamma med FISH imprint 

      Njøs, Hallvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-09-15)
      Bakgrunn. 20-30% av pasienter med cancer mamma har overuttrykk av HER2 reseptoren (Human Epidermal growth factor Receptor) på overflaten av tumorcellene. HER2-postiv cancer mamma er assosiert med økt tumorvekst, økt ...