• En gjennomgang av Salten-pasienter med ST-elevasjonsinfarkt i perioden 2005-2006 

      Lien, Marie Renée; Torstensen, Renate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-09-15)
      Bakgrunn: Akutt ST-elevasjons infarkt er en livstruende tilstand som krever rask behandling. Mange forskningsmiljøer har jobbet med problemstillingen trombolyse eller PCI som revaskulariseringsstrategi. Akutt PCI er under ...