• Deteksjon av lungekreft med spiral-CT og "pet-scan" 

      Varsi, Liv Inger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-10-01)
      Introduksjon Lungekreft er et stort helse- og samfunnsmessig problem i den vestlige verden. Lungekreft i sene stadier gir betydelige plager med blant annet dyspnø og smerter. De terapeutiske virkemidler man kan tilby i ...