Now showing items 92-111 of 143

 • Privatarkiv nr 1 : Regine Normann (1867-1939) 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 1991)
  Serine Regine Normann (1867-1939) var en nordnorsk forfatter. Hun vokste opp på Bø i Vesterålen og Breivika ved Harstad, og bodde den første delen av voksenlivet i Bø. På 1890-tallet flyttet hun til Kristiana og tok ...
 • Privatarkiv nr 2 : Borghild Krane, 1946/47 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010)
  Borghild Krane (1906–1997), oppvaksen i Tromsø. Lege, psykiater og bibliotekar. Ho var lege i Tromsø 1943–1945. Ho var ei av dei første til å skildra lesbisk kjærleik i norsk litteratur. Ho var også ein ivrig Amalie ...
 • Privatarkiv nr 3 : Axel Coldevin - bokmanus, 1937 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010)
  Axel Coldevin (1900-1992) var historiker og skolemann, født på storgården Dønnes i Nordland. Han tok embetseksamen i historie i 1927 og doktorgraden i 1937. Av yrke var han lektor i Sarpsborg, Oslo og Bærum fra 1927 til ...
 • Privatarkiv nr 4 : Lars Berg - Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010)
  Lars Kornelius Edvard Berg (1901-1969) var en profilert forfatter og kulturpersonlighet i Tromsø. Han var sentral for opprettelsen av Hålogaland Teater og spilte også en rolle for opprettelsen av Universitetet i Tromsø. ...
 • Privatarkiv nr 5 : Dag Skogheims tuberkulosearkiv 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010)
  Dag Skogheim (1928-) er en prisbelønt forfatter, født på Sørkvaløy ved Sømna i Nordland og oppvokst i Brønnøysund, nå (2010) bosatt i Levanger. Skogheim har publisert en rekke dikt, noveller, romaner, biografier og ...
 • Privatarkiv nr 9 : Karl Pettersen (1826-1890) 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010)
  Karl Pettersen var kjent som geolog, skolemann, tollkasserer og politiker. Han blir betegnet som den første geologen i Nord-Norge, og selv om han aldri hadde full stilling som geolog, var han en ivrig og anerkjent forsker. ...
 • Privatarkiv nr. 10 : Victor Nøstdal 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010-10)
  Victor Nøstdal (1921-), er oppvokst i Bergen, men har bodd i Tromsø siden 1948. Under krigen deltok Nøstdal i motstandsarbeid i Bergen, og var i perioden 14. februar 1942 - 7. mai 1945 sammen med Egil Helle hoveddrivkraften ...
 • Privatarkiv nr. 11 : John Scott Keltie og Fridtjof Nansen, 1889-1926 

  Universitetsbiblioteket (Others, 2014-01)
  John Scott Keltie var fødd i Dundee i 1840, og døydde i London i 1927. Han budde i London frå 1871. Keltie var geograf, og hadde gode kontaktar i både presse og forlagsverda. I 1883 vart han fellow i Royal Geographical ...
 • Privatarkiv nr. 12 : DC Gajdusek, dagbøker og annet materiale, 1951-1995 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2013-08)
  Daniel Carleton Gajdusek ble født 9. september 1923 i Yonkers, New York, USA. Han døde i Tromsø 12. desember 2008. Han oppnådde graden M.D. (Medicinae Doctor) fra Harvard University i 1946 og var dernest virksom ved en ...
 • Privatarkiv nr. 13 : Adolf Steen 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2013-08)
  Misjonæren, forfatteren og forskeren Adolf Steen (1906-1970) var i sin tid en stor autoritet innenfor samiske forhold i Norge. Han var født i Syvde på Sunnmøre. Som 19-åring kom han til Finnmark for å virke som evangelist. ...
 • Avisdebatten om retten til land og vann i Finnmark, 1996–2010 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2014-10)
  Dag T. Elgvin (1952-), født i Oslo, bosatt i Alta, har hovedfag i sosialantropologi fra 1993 om sørsamisk reindrift. Elgvin har vært sentral i Naturvernforbundet og har også gjort flere forskningsarbeider om forholdet ...
 • Privatarkiv nr. 18 : Hans Lindkjølen (1923-2009) 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2014-12)
  Hans Lindkjølen var lærer og rektor ved Den samiske folkehøgskolen i Karasjok og senere rektor ved Sameskolen i Målselv og Vestbygda skole i Drammen. Han var cand.philol. i nordisk (UiT, 1981) og hadde også etnologi, ...
 • Privatarkiv nr. 6 : Kjell Fjørtoft, 1930-2010 

  Universitetsbiblioteket (Others, 2013-12)
  Kjell Fjørtoft ble født i Tromsø 5. mars 1930, døde samme sted 14. mai 2010. Han prøvde ulike yrker før han endte opp som journalist og forfatter. På 1950-tallet drev han en rekefabrikk eid av faren. Senere arbeidet han i ...
 • Privatarkiv nr. 7 : Professor Yngve Løchen (1931-1998) 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2003-08)
  Yngvar Formo Løchen, født 31. mai 1931 i Oslo, død 28. juli 1998 i Tromsø, tok magistergraden i sosiologi ved Universitetet i Oslo i 1956. I 1965 avla han dr.philos.-graden samme universitet, med avhandlingen "Idealer og ...
 • Privatarkiv nr. 8 : Sissel Solbjørg Bjugn, bokmanus 1979 

  Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2013-08)
  Sissel Solbjørg Bjugn var en nordnorsk forfatter, født 28. oktober 1947 på Setermoen i Bardu, død 14. juli 2011 i Tromsø. Hun var bosatt i Sulitjelma og Bodø den siste halvdelen av sitt liv. Bjugn debuterte med Den første ...
 • Prognostic value of the MicroRNA regulators dicer and drosha in non-small-cell lung cancer: co-expression of Drosha and miR-126 predicts poor survival 

  Lønvik, Kenneth; Sørbye, Sveinung Wergeland; Nilsen, Marit Nina; Paulssen, Ruth H (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2014-12-11)
  Dicer and Drosha are important enzymes for processing microRNAs. Recent studies have exhibited possible links between expression of different miRNAs, levels of miRNA processing enzymes, and cancer prognosis. We have ...
 • Publiseringsfondet ved UiT : erfaringer og tanker 

  Frantsvåg, Jan Erik (Conference object; Konferansebidrag, 2011)
  Universitetet i Tromsø fikk et publiseringsfond fra 1. januar 2011, med et budsjett på 300 000 kroner. Hva er erfaringene så langt med dette fondet - og hva ser vi for oss i de nærmeste årene?
 • Publiseringsfondet ved Universitetet i Tromsø : hva og hvordan? 

  Frantsvåg, Jan Erik (Conference object; Konferansebidrag, 2012)