Viser treff 132-151 av 210

  • På stedet hvil? Noen refleksjoner om implementering av IKT og læring i norsk høyere utdanning med utgangspunkt i Norgesuniversitetets arbeid 

   Dørum, Kine; Grepperud, Gunnar (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   Denne artikkelen belyser arbeidet med implementering av IKT og læring i norsk høyere utdanning med utgangspunkt i Norgesuniversitetets virksomhet innen sektoren. Vurderingen er basert på gjennomgang og kvantitativ ...
  • "Poèt v Rossii – Bol’she chem Poèt" or the Poet as Superman 

   Brodal, Jan (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2004)
  • A policy on the shelf or a map for future action? : perceptions of and reactions to a strategic plan for teaching and learning in higher education 

   Sandvoll, Ragnhild (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2015)
   Three years after the introduction of a strategic plan for teaching and learning within a Norwegian university faculty, ten stakeholders (e.g. heads of departments, administrative leaders) were interviewed about how ...
  • A preliminary survey of Nordic digital scholarly editions 

   Conzett, Philipp; Aspaas, Per Pippin (Conference object; Konferansebidrag, 2015-10-29)
  • Privatarkiv nr 1 : Regine Normann (1867-1939) 

   Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 1991)
   Serine Regine Normann (1867-1939) var en nordnorsk forfatter. Hun vokste opp på Bø i Vesterålen og Breivika ved Harstad, og bodde den første delen av voksenlivet i Bø. På 1890-tallet flyttet hun til Kristiana og tok ...
  • Privatarkiv nr 15 : Iver Jåks (1932-2007) 

   Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2015-12)
   Iver Jåks var en av de viktigste samiske kunstnerne i sin samtid. Han var utdannet ved Den Samiske Folkehøgskolen i Karasjok, Statens håndverks- og kunstskole i Oslo, Statens lærerskole i forming på Notodden og Kunstakademiet ...
  • Privatarkiv nr 2 : Borghild Krane, 1946/47 

   Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010)
   Borghild Krane (1906–1997), oppvaksen i Tromsø. Lege, psykiater og bibliotekar. Ho var lege i Tromsø 1943–1945. Ho var ei av dei første til å skildra lesbisk kjærleik i norsk litteratur. Ho var også ein ivrig Amalie ...
  • Privatarkiv nr 3 : Axel Coldevin - bokmanus, 1937 

   Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010)
   Axel Coldevin (1900-1992) var historiker og skolemann, født på storgården Dønnes i Nordland. Han tok embetseksamen i historie i 1927 og doktorgraden i 1937. Av yrke var han lektor i Sarpsborg, Oslo og Bærum fra 1927 til ...
  • Privatarkiv nr 4 : Lars Berg - Bokmanus og privatarkiv, 1920-1969 

   Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010)
   Lars Kornelius Edvard Berg (1901-1969) var en profilert forfatter og kulturpersonlighet i Tromsø. Han var sentral for opprettelsen av Hålogaland Teater og spilte også en rolle for opprettelsen av Universitetet i Tromsø. ...
  • Privatarkiv nr 5 : Dag Skogheims tuberkulosearkiv 

   Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010)
   Dag Skogheim (1928-) er en prisbelønt forfatter, født på Sørkvaløy ved Sømna i Nordland og oppvokst i Brønnøysund, nå (2010) bosatt i Levanger. Skogheim har publisert en rekke dikt, noveller, romaner, biografier og ...
  • Privatarkiv nr 9 : Karl Pettersen (1826-1890) 

   Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010)
   Karl Pettersen var kjent som geolog, skolemann, tollkasserer og politiker. Han blir betegnet som den første geologen i Nord-Norge, og selv om han aldri hadde full stilling som geolog, var han en ivrig og anerkjent forsker. ...
  • Privatarkiv nr. 10 : Victor Nøstdal 

   Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2010-10)
   Victor Nøstdal (1921-), er oppvokst i Bergen, men har bodd i Tromsø siden 1948. Under krigen deltok Nøstdal i motstandsarbeid i Bergen, og var i perioden 14. februar 1942 - 7. mai 1945 sammen med Egil Helle hoveddrivkraften ...
  • Privatarkiv nr. 11 : John Scott Keltie og Fridtjof Nansen, 1889-1926 

   Universitetsbiblioteket (Others; Andre, 2014-01)
   John Scott Keltie var fødd i Dundee i 1840, og døydde i London i 1927. Han budde i London frå 1871. Keltie var geograf, og hadde gode kontaktar i både presse og forlagsverda. I 1883 vart han fellow i Royal Geographical ...
  • Privatarkiv nr. 12 : DC Gajdusek, dagbøker og annet materiale, 1951-1995 

   Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2013-08)
   Daniel Carleton Gajdusek ble født 9. september 1923 i Yonkers, New York, USA. Han døde i Tromsø 12. desember 2008. Han oppnådde graden M.D. (Medicinae Doctor) fra Harvard University i 1946 og var dernest virksom ved en ...
  • Privatarkiv nr. 13 : Adolf Steen 

   Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2013-08)
   Misjonæren, forfatteren og forskeren Adolf Steen (1906-1970) var i sin tid en stor autoritet innenfor samiske forhold i Norge. Han var født i Syvde på Sunnmøre. Som 19-åring kom han til Finnmark for å virke som evangelist. ...
  • Privatarkiv nr. 16 : Dag T. Elgvin 

   Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2014-10)
   Dag T. Elgvin (1952-), født i Oslo, bosatt i Alta, har hovedfag i sosialantropologi fra 1993 om sørsamisk reindrift. Elgvin har vært sentral i Naturvernforbundet og har også gjort flere forskningsarbeider om forholdet ...
  • Privatarkiv nr. 18 : Hans Lindkjølen (1923-2009) 

   Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2014-12)
   Hans Lindkjølen var lærer og rektor ved Den samiske folkehøgskolen i Karasjok og senere rektor ved Sameskolen i Målselv og Vestbygda skole i Drammen. Han var cand.philol. i nordisk (UiT, 1981) og hadde også etnologi, ...
  • Privatarkiv nr. 6 : Kjell Fjørtoft, 1930-2010 

   Universitetsbiblioteket (Others; Andre, 2013-12)
   Kjell Fjørtoft ble født i Tromsø 5. mars 1930, døde samme sted 14. mai 2010. Han prøvde ulike yrker før han endte opp som journalist og forfatter. På 1950-tallet drev han en rekefabrikk eid av faren. Senere arbeidet han i ...
  • Privatarkiv nr. 7 : Professor Yngve Løchen (1931-1998) 

   Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2003-08)
   Yngvar Formo Løchen, født 31. mai 1931 i Oslo, død 28. juli 1998 i Tromsø, tok magistergraden i sosiologi ved Universitetet i Oslo i 1956. I 1965 avla han dr.philos.-graden samme universitet, med avhandlingen "Idealer og ...
  • Privatarkiv nr. 8 : Sissel Solbjørg Bjugn, bokmanus 1979 

   Universitetsbiblioteket i Tromsø (Others; Andre, 2013-08)
   Sissel Solbjørg Bjugn var en nordnorsk forfatter, født 28. oktober 1947 på Setermoen i Bardu, død 14. juli 2011 i Tromsø. Hun var bosatt i Sulitjelma og Bodø den siste halvdelen av sitt liv. Bjugn debuterte med Den første ...