Now showing items 158-158 of 158

  • Ølseminar : Tromsøs ølhistorie 

    Aspaas, Per Pippin (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2012)
    Året 1877 ble Macks bryggeri stiftet av en andre generasjons innvandrer, bakersønnen Ludwig Mack. Bryggeriet vokste snart til å bli en av Tromsøs viktigste industribedrifter.