Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHasse Melbye, ISM
dc.contributor.authorVold, Monica Linea
dc.date.accessioned2015-03-26T14:40:29Z
dc.date.available2015-03-26T14:40:29Z
dc.date.issued2015-03-19
dc.description.abstractPulsoksymetri er en enkel undersøkelsesmetode for å beregne metningen av oksygen (O2) i arterielt blod (SpO2). Lave verdier kan være indikasjon på hjerte- og/eller lungesykdom. Ingen befolkningsundersøkelser har tidligere sett på oksygenmetning i en voksen befolkning. Avhandlingen er basert på de to befolkningsundersøkelsene, Tromsø 5 (2001/2002) og Tromsø 6 (2007/2008). I disse ble det gjort lungefunksjonstesting med spirometri og oksygenmetning ble målt med pulsoksymetri. Lav oksygenmetning ble definert som SpO2 ≤95 %, og fall i oksygen metning som fall i SpO2 ≥2 % til SpO2 ≤95 % fra Tromsø 5 til Tromsø 6. I Tromsø 5 og 6 hadde henholdsvis 11,5 % og 6,3 % av deltakerne lav SpO2. Mellom undersøkelsene falt 4,9 % i SpO2. Lav SpO2 og fall i SpO2 var forbundet med røyking, overvekt, redusert lungefunksjon (FEV1 % av forventet) og forhøyet betennelsesreaksjon (CRP ≥5mg/L). Fall i SpO2 var også forbundet med reduksjon i lungefunksjonen og økning av betennelsesreaksjonen. Røykeslutt og vektreduksjon tenderte til mindre fall, men denne sammenhengen var ikke signifikant. Etter justering for kjente risikofaktorer fremkom det at lav SpO2 førte til økt 10 års totaldødelighet og dødelighet forårsaket av lungesykdommer. Det ble ikke funnet signifikant sammenheng for totaldødelighet ved justering for spirometriverdier, men en fant fortsatt signifikant sammenheng for dødelighet forårsaket av lungesykdommer. Hos personer som får påvist lave verdier bør en derfor anbefale røykeslutt hos røykende og vektnedgang hos overvektige da det sannsynligvis kan redusere risikoen for død, spesielt av lungesykdommer.en_US
dc.description.doctoraltypeph.d.en_US
dc.description.popularabstractProsjektet har tatt utgangspunkt i deltakerne som deltok i spesialundersøkelsen av Tromsø 5 (2001/2002) og 6 (2007/2008) hvor de også ble undersøkt med spirometri og pulsoksymetri. Pulsoksymetri beregner oksygenmetning i arterielt blod. Lave verdier kan være en indikasjon på hjerte- og/eller lungesykdom. Forekomsten av lave verdier var 11,5 % i Tromsø 5 og 6,3 % i Tromsø 6. Lav oksygenmetning i Tromsø 6 og fall i oksygenmetning fra Tromsø 5 til 6 var forbundet med røyking, overvekt, redusert lungefunksjon og økt betennelsesreaksjon. Lav oksygenmetning i Tromsø 5 medførte økt risiko for 10 års dødelighet, og da spesielt av lungesykdommer. Ved påvisning av lav oksygenmetning, bør en derfor anbefale røykeslutt hos røykende og vektnedgang hos overvektige da dette sannsynligvis kan redusere risikoen for død.en_US
dc.description.sponsorshipHelse Norden_US
dc.descriptionPaper I of this thesis is not available in Munin:<br> I. Vold ML, Aasebø U, Hjalmarsen A, Melbye H. Predictors of oxygen saturation ≤95% in a cross-sectional population based survey. Respir Med. 2012 Nov;106(11):1551–8. Epub 2012 Jul 13. Available in <a href=http://dx.doi.org/10.1016/j.rmed.2012.06.016>Respir Med. 2012 Nov;106(11):1551–8</a>en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10037/7598
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_7181
dc.language.isoengen_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subject.courseIDDOKTOR-003en_US
dc.subjectEpidemiologien_US
dc.titlePulse oximetry in an adult population: Predictors of low oxygen saturation and associations with mortality; The Tromsø Studyen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typeDoktorgradsavhandlingen_US


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel