Vis alle innførsler i samlingen sortert på

 

Nye registreringer

 • Brannsikring av ventilasjonskanaler. Fire safety in ventilationducts 

  Aastorp-Tangen, Sigve; Gjendem, Jan Rachid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-17)
  Brannsikring av ventilasjonssystemer har fått svært mye fokus de siste årene, på grunn av uklare retningslinjer for prosjekterende. TEK10 setter kun funksjonskrav for hvordan tekniske installasjoner skal brannsikres, og ...
 • Fuktskader i kompakte tak 

  Fjelde, Martin Jonassen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-17)
  Fuktproblemer er et av de mest kompliserte områdene innenfor bygningsfysikken i dag. I denne rapporten er det gjort vurderinger av materialvalg og løsninger når man bygger med kompakte tak. Det er også presentert typiske ...
 • Å studere effekt av isolasjonsmaterialet[s] posisjon i en husvegg 

  Anwar, Mohammad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
  Rapporten tar for seg en eksperimentelle analyse i for bindelse med varmetransports gjennomyttervegger. Det teoretiske grunnlaget tar for seg Energitap gjennomvegger, varmeoverføringsfaktorer og fordeling i yttervegger. ...
 • Quality parameters in evaluation of renovation projects 

  Regmi, Santosh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-07)
  In renovation processes there is always a risk of underestimating environmental, cultural, and social values in favor of energy efficiency and economy. As well as while upgrading the building’s exterior and interior it is ...
 • Selvuttørkingsevne og kondensfare for yttervegger i passivhus 

  Johansen, Øyvind Vollnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-03)
  Etterspørselen av bygg som er oppført etter passivhusstandard øker i Norge, men det er til nå ikke blitt forsket mye på hvordan disse veggene, bygd etter passivhusstandard, vil oppføre seg i norsk klima. Det er blitt ...
 • Lokalklimaanalyse for bygg og utemiljø 

  Størkersen, Ellen Gjersdal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-07)
  Rapporten tar for seg en lokalklimatisk analyse i forbindelse med utbygging av felt B10 og B11 på Skytterhusfjellet, Kirkenes. Det teoretiske grunnlaget tar for seg klimatiske faktorer, komfort og strømningslære. Numeriske ...
 • Energisparetiltak fra et kost- & nytteperspektiv, vurdert mot energimerkeforskriften 

  Hessedal, Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
  Hensikten med masteroppgaven har vært å identifisere ulike bygge- og installasjonstekniske tiltak som kan utføres for å redusere energiforbruket, og som samtidig forbedrer energimerket på eksisterende yrkesbygninger i ...