Aktuelle disputaser der avhandlingen er tilgjengelig i Munin:

15 sep 2017: Mikkel Berg-Nordlie

Fighting to be Heard – in Russia and in Sápmi. Russian Sámi representation in Russian and pan-Sámi politics, 1992 -2014

22 sep 2017: Tine Degerstrøm Stenvold

The impact of audit oversight in Norway: International collaboration and audit quality

 • SEAPOP. Et nasjonalt sjøfuglprogram for styrket beslutningsstøtte i marine områder 

  Anker-Nilssen, Tycho; Bustnes, J.O.; Erikstad, K.E.; Lorentsen, Svein-Håkon; Tveraa, T.; Strøm, H.; Barrett, Robert T (Research report; Forskningsrapport, 2005-01)
  SEAPOP (Seabird population management and petroleum operations) er et nasjonalt, kunnskapsoppbyggende program om sjøfugl tilrettelagt for å gi styrket beslutningsstøtte for marine områder. Konseptet ble først utviklet for ...
 • Elemental carbon measurements in European Arctic snow packs 

  Forsström, S.; Isaksson, Elisabeth; Skeie, Ragnhild Bieltvedt; Ström, Johan; Pedersen, CA; Hudson, S.R.; Berntsen, Terje Koren; Lihavainen, H.; Godtliebsen, Fred; Gerland, Sebastian (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-12-26)
  Black carbon (BC) and other light-absorbing particles deposited on snow and ice are known to perturb the surface radiative balance. There are few published observations of the concentration of these particles in the snow ...
 • Vertical fluxes of nitrate in the seasonal nitracline of the Atlantic sector of the Arctic Ocean 

  Randelhoff, Achim; Fer, Ilker; Sundfjord, Arild; Tremblay, Jean-Éric; Reigstad, Marit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-07-31)
  <p>This study compiles colocated oceanic observations of high-resolution vertical profiles of nitrate concentration and turbulent microstructure around the Svalbard shelf slope, covering both the permanently ice-free Fram ...
 • Effekter av forurensning på bestandsutviklingen til måser 

  Reiertsen, Tone Kristin; Erikstad, Kjell Einar (Research report; Forskningsrapport, 2007-06)
  Måser er toppredatorer i det marine miljø, og er svært utsatt for miljøgifter. Hos arter som sildemåse (Larus fuscus), svartbak (Larus marinus) og polarmåse (Larus hyperboreus) er det dokumentert høye nivåer av organokloriner ...
 • Røye som langtidsvert og smittereservoar for Gyrodactylus salaris i Skibotnelva i Troms 

  Kristoffersen, Roar; Rikardsen, Audun; Winger, Anja; Adolfsen, Pål; Knudsen, Rune (Research report; Forskningsrapport, 2005-03)
  Skibotnelva i Troms var lenge det eneste vassdraget i våre to nordligste fylker med infeksjon av fiskeparasitten Gyrodactylus salaris. Parasitten ble første gang påvist i 1979, og to rotenonbehandlinger i den lakseførende ...

Vis mer