• Benefit and risk assessment of breastmilk for infant health in Norway: Opinion of the Steering Committee of the Norwegian Scientific Committee for Food Safety 

  Meltzer, Helle Margrete; Brandtzæg, Per; Knutsen, Helle Katrine; Løland, Beate Fossum; Odland, Jon Øyvind; Skåre, Janneche Utne; Torheim, Liv Elin; Amlund, Heidi; Arukwe, Augustine; Bernhoft, Aksel; Brantsæter, Anne Lise; Dierkes, Jutta; Eggesbø, Merete Åse; Eriksen, Gunnar Sundstøl; Frølich, Wenche; Frøyland, Livar; Fæste, Christiane Kruse; Halvorsen, Ragnhild; Haugen, Margaretha; Hemre, Gro Ingunn; Iversen, Per Ole; Krogdahl, Åshild; Lassen, Jørgen Fredrik; Lindemann, Rolf; Lyche, Jan Ludvig; Mansoor, Mohammad Azam; Nerland, Audun Helge; Næss, Bjørn; Ruus, Anders; Skålhegg, Bjørn Steen; Steffensen, Inger-Lise; Sundheim, Leif; Sverdrup, Line Emilie; Thomsen, Cathrine; Østerås, Olav; Alexander, Jan (Research report; Forskningsrapport, 2013-12-12)
  Breastmilk covers all the nutritional needs of the infant the first months of life, with the exception of vitamin D. In addition, breastmilk has a number of protective properties. However, as humans are exposed to polluting chemicals through food, air, water and skin contact, breastmilk also contains contaminants. Taking the present-day levels of contaminants in Norwegian breastmilk and the long ...
 • Maze Decadence 

  Andreassen, Tore Morten (Others; Andre, 2018)
 • Omsorg for den samfunnsnyttige kroppen 

  Boge, Jeanne; Kristoffersen, Kjell; Martinsen, Kari (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
  Den franske filosofen Michel Foucault argumenterte for at ein har styrt moderne samfunn ved hjelp av samankoplingar mellom kroppslege praksisar og vitskap. Denne styringsforma kalla han disiplinering. I denne artikkelen argumenterer me for at den politiske argumentasjonen i siste halvdel av 1800-talet og starten av 1900-talet, om å legge om frå folkeleg til borgarleg reinsemd, kan ha vore ein lekk ...
 • Kunnskapshierarkiet i evidensbasert sykepleie 

  Martinsen, Kari; Boge, Jeanne Helene (Journal article; Tidsskriftartikkel, 2008)
  I evidenstenkningen opererer man med et kunnskapshierarki som innebærer at bestemte former for målbar kunnskap blir rangert høyere, eller som mer evidente, enn humanistisk kunnskap. Evidensforskningen står i en sammenheng der formålet er å standardisere og styre praksis. Dette kan gjennomføres ved at offentlige myndigheter legger til rette for slik forskning ved å profilere den som samfunnsnyttig, ...
 • Bodily cleanliness in modern nursing 

  Boge, Jeanne Helene; Kristoffersen, Kjell; Martinsen, Kari Marie (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2013-03-11)
  Why are bodily washing practices the way they are in nursing? Michel Foucault argues that modern democratic societies discipline human bodies in accordance with political interests. In the extension of that argumentation we will show that bodily cleanliness in modern nursing may have been used as a disciplining tool. The first part of our discussion takes as its point of departure the second half ...

Vis mer