Now showing items 10-17 of 17

  • Fagovergripende diskurs:en fremtid for kunstfagene i norsk skole 

   Rasmussen, Bjørn K.; Gjærum, Rikke Gürgens (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte med St.meld. 28 Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet, nye fagovergripende tema for å skape fornyelse i norsk skole. Det foreslås satsning på: ‘Demokrati og medborgerskap’, ‘Bærekraftig utvikling’ og ‘Folkehelse og livsmestring’. Vi vil i dette innhogget belyse hva vi tror kreves diskursivt for å gjennomføre en fagovergripende ...
  • Humanistisk og estetisk omsorg: Om medborgerskap, kulturell identitet og ukrenkelig menneskeverd 

   Gjærum, Rikke Gürgens; Kinn, Henny (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   Antallet eldre personer øker i befolkningen. Dette fordrer kreativ, proaktiv og estetisk samfunnsplanlegging med tanke på å bygge en bærekraftig fremtid. Færre yrkesaktive og flere pensjonister krever nye løsninger. Artikkelen belyser hvordan samfunnet vårt kan møte det økende antallet personer med sykdommen demens gjennom humanistisk og estetisk omsorg, når målet er å ivareta, individets tilhørighet ...
  • I kjønneste orden? Kvalitet og betydningen av kjønn i vurdering av professor- og dosentkompetanse i kunstfagene 

   Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-06-24)
   Denne artikkelen har som mål å bidra til diskusjoner om begrepet kvalitet slik det framkommer i bedømmelsesprosesser ved professor- og dosentopprykk, gjennom å utforske hvorvidt og hvordan kjønn har betydning for måten kvalitet vurderes og kommer til uttrykk på i slike prosesser. Studien er en analyse av dybdeintervjuer med fem erfarne komitémedlemmer i kunstutdanningsfeltet i Norge. Vår analyse av ...
  • Identity construction of Sami people with disabilities 

   Melbøe, Line (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018)
   The aim of this article is to explore how the political, technological and economic development of recent decades has influenced the identity construction of Sami people with disabilities. While Sami identity work is described as a continuous process carried out in everyday life, the subject is addressed through a presentation and discussion of three narratives. The analysis demonstrates how different ...
  • Iscenesettelse av kulturelt demokrati: sett i lys av omsorgsregimer 

   Gjærum, Rikke Gürgens (Chapter; Bokkapittel, 2017)
   Dette kapittelet utforsker hvordan det kulturelle demokratiet iscenesettes i omsorgstjenester for mennesker med demens, for borgere på flukt og for psykiatriske pasienter i dagens Velferds-Norge. Kunstens potensial til å fremstå som et alternativt omsorgsregime diskuteres i lys av kunstdidaktikk, marginalisering og det Eichmannske problem. Kapittelet bygger på en studie bestående av tre analyser ...
  • Long-term dropout from school and work and mental health in young adults in Norway: A qualitative interview-based study 

   Ramsdal, Gro Hilde; Bergvik, Svein; Wynn, Rolf (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-22)
   School dropout is related to difficult life trajectories in Western society. Developing effective preventive interventions is urgent. Nevertheless, few studies have interviewed unemployed young adults in the aftermath of school dropout to understand their experiences with influential factors. We interviewed seven former students two to five years after they had dropped out and seven same-aged students ...
  • Mental health among Sami people with intellectual disabilities 

   Gjertsen, Hege (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2019-01-21)
   The first living condition-survey among people with intellectual disability in Sami areas in Norway was conducted in 2017. The purpose of this article is to present and discuss results from the living-condition study, with a focus on the results related to mental health and bullying as a risk factor for poor mental health among people with intellectual disability and a Sami background. We have ...
  • Trade-offs in pastoral governance in Norway: Challenges for biodiversity and adaptation 

   Risvoll, Camilla; Fedreheim, Gunn Elin; Galafassi, Diego (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-02-08)
   Norway is committed to the two-fold policy objective of preserving biodiversity and maintaining traditional local livelihoods. This creates management dilemmas with the potential to undermine the legitimacy of both national and international policies. In this article, we take a social-ecological perspective to highlight how these two policy objectives are linked and interdependent and, therefore, ...