• Demokratisk deltakelse blant mennesker i en dobbel minoritetssituasjon som same og funksjonshemmet. 

   Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Opsal, Kari-Anne (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen ser på hva som bestemmer det politiske engasjementet hos personer som befinner seg i en dobbel minoritetssituasjon som same og funksjonshemmet. I artikkelen diskuteres hvordan felles identitet, kollektive rettigheter og etnisitet kan påvirke og forklare samer med funksjonsnedsettelser sitt politiske engasjement. Artikkelen synliggjør hvordan kampen for urbefolkningens kollektive ...
  • Disability leisure: in what kind of activities, and when and how do youths with intellectual disabilities participate? 

   Melbøe, Line; Ytterhus, Borgunn (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-12-14)
   The article examines what kind of activities youths with intellectual disabilities participate in during their leisure time, and when and how they participate. The analysis is based on qualitative interviews of 10 youths with intellectual disabilities (aged 13–16) and their parents (N = 20). The study reveals that intellectually disabled youths have the same preferences and wishes for leisure ...
  • Ethical and methodological issues in research with Sami experiencing disability 

   Melbøe, Line; Hansen, Ketil Lenert; Johnsen, Bjørn-Eirik; Fedreheim, Gunn Elin; Dinesen, Tone Åshild; Minde, Gunn-Tove; Rustad, Marit (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016-07-06)
   Background: A study of disability among the indigenous Sami people in Norway presented a number of ethical and methodological challenges rarely addressed in the literature. <p>Objectives: The main study was designed to examine and understand the everyday life, transitions between life stages and democratic participation of Norwegian Sami people experiencing disability. Hence, the purpose of this ...