Now showing items 1-2 of 2

  • Fronesis som kunnskapsform i legeutdanningen 

   Hovdenak, Sylvi Stenersen (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2016)
   I internasjonal forskning ser vi en økende interesse for den aristoteliske kunnskapsformen fronesis, praktisk klokskap, når det gjelder utvikling av profesjonalitet i ulike utdanningskontekster. I artikkelen blir fronesis som kunnskapsform diskutert, problematisert og relatert til dagens profesjonsutdanning i medisin. Videre stilles det grunnleggende spørsmålet om hvorfor fronesis bør ha en sentral ...
  • Promoting Professional Development in Medical education: perspectives from the Norwegian Medical School in Tromsoe 

   Hovdenak, Sylvi Stenersen; Wiese, Eline F. (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2018-03-16)
   In international research on medical education the concepts of professionalism and professional development have been increasingly focused. The article problematizes and discusses these concepts in relation to the Aristotelian concepts of episteme, techne and phronesis. Phronesis as a form of knowledge is of fundamental importance regarding professionalism and professional development, and can be ...