Now showing items 1-1 of 1

    • Omsorg for den samfunnsnyttige kroppen 

      Boge, Jeanne; Kristoffersen, Kjell; Martinsen, Kari (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2010)
      Den franske filosofen Michel Foucault argumenterte for at ein har styrt moderne samfunn ved hjelp av samankoplingar mellom kroppslege praksisar og vitskap. Denne styringsforma kalla han disiplinering. I denne artikkelen argumenterer me for at den politiske argumentasjonen i siste halvdel av 1800-talet og starten av 1900-talet, om å legge om frå folkeleg til borgarleg reinsemd, kan ha vore ein lekk ...