Now showing items 1-1 of 1

    • Pasientrapportert tilfredshet og livskvalitet etter ulike kirurgiske inngrep ved brystkreft 

      Sjåvik, Anniken (Preprint; Manuskript, 2018-09-20)
      Bakgrunn: Primær behandling ved brystkreft er kirurgi. Kirurgiske alternativer ved brystkreft er mastektomi, lumpektomi, mastektomi med primær brystrekonstruksjon (MPR) eller mastektomi med sekundær rekonstruksjon (MSR). For de fleste brystkreftpasienter vil det være flere aktuelle kirurgiske metoder. Kunnskap om postoperativ livskvalitet, tilfredshet og komplikasjoner vil da kunne være veiledende ...