Now showing items 55-58 of 58

  • Verdsettende skolevandring som ledelseskonsept 

   Nilssen, Halvar Stig; Halvorsen, Ørjan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   I denne oppgaven har vi undersøkt hvilken betydning verdsettende skolevandring som ledelseskonsept har for relasjonen mellom lærere og rektor i en skole. Skolevandring handler i pedagogisk sammenheng om at lederen ved en skole besøker klasserom med tanke på å observere undervisningen. Til dette hører det med et helhetlig system hvor man forbereder, gjennomfører og reflekterer sammen med impliserte ...
  • "Vi gleder oss til mandag!" Om drivkrefter og prosesser i en skoles utvikling av organisatorisk identitet og omdømme 

   Loftås, Marte Enoksen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-10-25)
   Denne masteroppgaven handler om organisasjon, identitet og omdømme. Oppgaven er en studie der en søker å kartlegge hvilke drivkrefter og prosesser som ligger til grunn for utvikling av organisatorisk identitet og omdømme i en ny organisasjon, et nytt bygg, et nytt personale og ny pedagogisk tenkning. Forskningen er en studie ev en enkelt skole, som med sitt utgangspunkt og sine rammefaktorer fikk ...
  • "Vi vil - vi vil, men får vi det til?". Innføring av LP-modellen i Målselvskolen 

   Aarbogh, Solveig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-10-30)
   Denne masteroppgaven handler om innføringen av metodikken Lærings- og pedagogisk analysearbeid (LP) i Målselvskolen. Oppgaven er en studie hvor jeg forsøker kartlegge drivkrefter og prosesser som ligger bakenfor innføringen. Hvordan har selve innføringen foregått jamfør utfordringer og motstand en kan forvente når nye oppskrifter skal inn i skolen? Tittelen gjenspeiler spenningen som alltid er til ...
  • Vi vil, vi vil, men får det ikke til... Om profesjonelle læringsfellesskap av skoleledere 

   Yttergård, Vegard Alexander Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Denne oppgaven handler om profesjonelle læringsfellesskap av ledere på tvers av skoler. Oppgavens problemstilling er: Hvordan utvikle et profesjonelt læringsfellesskap av ledere som kan styrke den enkeltes leders kapasitet til å lede utviklingsarbeid i egen skole? Det empiriske materialet ble samlet inn gjennom aksjonsforskning sammen med rektorer, fagledere og SFO-ledere i fem skoler. Skolene har ...