• Mellom tradisjon og fornying : arbeidsplasslæring ved Eilert Sundt videregående skole 

      Bogaard, Randi Torbjørg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
      Denne oppgaven redegjør for arbeidsplasslæring ved Eilert Sundt videregående skole. Det fokuseres spesielt på personalets oppfatning av vilkår knyttet til deres læring og utvikling. Gjennom spørreskjema og intervju avdekkes forhold relatert til arbeidsplassens læringsmiljø og læringspotensial, kombinasjon av formell/uformell læring og mulighet for samarbeid, erfaringsdeling og refleksjon, med hovedvekt ...