• Aksjonslæring i sykepleierutdanningen : en bro mellom skole og arbeidsliv? 

      Huemer, Jeanette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
      Utgangspunktet for denne studien er utfordringer knyttet til utvikling av endringskompetanse hos studentene i sykepleierutdanningen. Jeg ønsker å belyse om aksjonslæring som pedagogisk tilnærming i utdanningen kunne bidra til å utdanne endringsorienterte sykepleiere. For å få svar på problemstillingen ”Kan aksjonslæring i utdanningen bidra til å utdanne endringsorienterte sykepleiere?” har jeg ...