Now showing items 1-1 of 1

    • Hva innebærer voksenpedagogisk tenkning i dagens profesjonsutdanning? 

      Johansen, May-Brith (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-13)
      Tema for min masteroppgave er lærerrollen i høyere utdanning. Jeg tenker spesielt på de pedagogiske utfordringene som lærerne ved høgskolen møter når en stor del av de lærende er godt voksne med realkompetanse. Fordi jeg ønsket å få en dybdeforståelse av den enkeltes mening og opplevelse valgte jeg et kvalitativt forskningsintervju. Jeg har intervjuet fire lærere ved Fagerli høgskole. Utvalget er ...