• Kunnskapsdeling - en rik kilde til læring : en undersøkelse av vilkår for kunnskapsdeling i arbeidslivet 

      Juuhl, Jorun; Tronrud, Bente (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
      Bedrifter som lykkes vil være de som vet å verdsette medarbeidernes læring og utvikling og forstår hvilken betydning dette vil ha for bedriftens resultater. Knut Fossestøl (2004) hevder at det å være faglig god ikke lenger er nok, men at man må beherske sitt fag i et likeverdig samarbeide med overordnede, kollegaer, kunder og brukere. Derfor vil behovet for relasjonelle og kommunikative ferdigheter ...