Now showing items 1-1 of 1

    • Når befalskarrieren tar slutt : avdelingsbefalets tanker og planer om sivil karriere og deres behov for karriereveiledning 

      Lundberg, Liv- Petra Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
      Temaet for denne masteroppgaven handler om voksne i karrierer med begrensede løp og deres forhold til veiledning og læring for nye karriereløp. Avdelingsbefalets ansettelsesforhold i Forsvaret begrenses oppad til 35 år. De må derfor foreta nye karrierevalg og skal tilbys veiledning i denne forbindelsen. Hensikten med undersøkelsen er å få en bedre innsikt i og forståelse for hvordan avdelingsbefal ...