Now showing items 1-1 of 1

    • Flerkulturelle studenter som ressurs i høyere utdanning 

      Munkvold, Kirsti Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-17)
      Denne masteroppgaven omhandler studenter med minoritetsbakgrunn ved en tannpleierutdanning. Innledningsvis tas det utgangspunkt i Kompetansetrekanten, som viser inndelingen av profesjonell kompetanse. For å kunne utøve tannpleieryrket på en kompetent måte er teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og personlig kompetanse en forutsetning. Hovedfokus i denne oppgaven var minoritetsstudentenes ...