Now showing items 1-1 of 1

    • Et veivalg som fører til målet! : kvinners opplevelser under en attføringsprosess 

      Storø, Reidun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
      Attføring er et tiltak for yrkedhemmede, og i denne oppgaven har jeg forsket på kvinner i 40-årene, som ikke klarer å fortsette i den jobben de hadde, men er for frisk til å bli uføretrygdet.Hensikten med attføring er å gi dem en vei tilbake til jobb slik at de ikke blir permanent uføretrygdet. Som attføringsklient og arbeidssøker kan kvinnene være være usikker på hva de ønsker og hva de kan klare ...